Kitap

Kitap

Grid View:

ABD Ortaklıklar Hukukunun Tasarı Türk Ticaret Kanunundaki Ortaklıklar Hukukuna Etkileri

(0)
285,00TL
Halen Tasarı aşamasında bulunan Ticaret Kanunumuzu "Ortaklıklar Hukuku" konusunda ABD Ortaklıklar Hukuku ile karşılaştıran Yazar iki farklı ülkenin bu konudaki hukuk sitemlerini incelemektedir. ABD..

Abonelik Sözleşmeleri Uyuşmazlıkları

(0)
475,00TL
Abonelik sözleşmelerinden ve bu sözleşmelerin ifası amacıyla tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan mal veya hizmetten kaynaklanan para alacaklarına ilişkin haciz yoluyla ilamsız icra takipleri..

Acele Kamulaştırma

(0)
395,00TL
Acele Kamulaştırma konusu, son zamanlarda halk arasında ve basın yayın organlarında şiddetli tartışmalara sebep olmaktadır. Bakanlar Kurulunun aldığı acele kamulaştırma kararlarının iptali davalarında..

Acentenin Rekabet Yasağı Anlaşması

(0)
280,00TL
İnsanın mal ve hizmete daha kolay ve ucuza erişme isteği ile ticari hayatta daha yaygın hale gelen acentelik müessesesine dair 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile önemli bir yenilik getirilmiştir. Tic..

Açık Kambiyo Senetleri Kambiyo Senetlerinde Açığa İmza

(0)
520,00TL
"Açık Kambiyo Senetleri" adını taşıyan bu kitapta, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 680. maddesinde yer alan düzenlemeden hareketle Türk hukukunda açık kambiyo senetleri; yani açık bono, açık p..

Açıklama ve Örnekleri ileKat Mülkiyeti Kanunu ve İlgili Mevzuat

(0)
450,00TL
1965 yılında yürürlüğe giren 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, geçen zaman içinde ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişmesine paralel olarak çeşitli tarihlerde değişime uğramış, hatta bazı yeni kavramlar ..

Açıklama ve Örnekleri ileKat Mülkiyeti Kanunu ve İlgili Mevzuat Yöneticinin El Kitabı

(0)
225,00TL
1965 yılında yürürlüğe giren 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, geçen zaman içinde ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişmesine paralel olarak çeşitli tarihlerde değişime uğramış, hatta bazı yeni kavramlar ..

Açıklama ve Yargı Kararlarıyla Harçlar

(0)
770,00TL
Ticari İlimler Akademisi Maliye Bölümü mezunu olan ve 38 yıl İcra İflas görevini ifa eden yazarın bu eseri; "Yargı İşlemlerinde Harç, Yargı Harçlarında Mükellefiyet, Yargı Harçlarında İstisna, Muafiye..

Açıklama, Örnekler ve Yargı Kararları ile Belediye Gelirleri ve Uygulaması

(0)
870,00TL
Belediyelerin mevcut yasalar gereği çok sayıda gelir kalemi bulunmasına karşın, gerek konunun karışık ve sürekli değişmesinden dolayı oluşan bilgi eksikliği, gerekse "seçim kaygısı" nedeniyle tam anla..

Açıklamalı – İçtihatlıHırsızlık ve Dolandırıcılık Suçları

(0)
540,00TL
Kitapta, 765 ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanundaki Hırsızlık ve Dolandırıcılık Suçları işlenmiş, sonradan çıkan güncel yargıtay kararları da kitaba ilave edilmiştir. Hem 765 sayılı eski Türk Ceza Kanunu,..

Açıklamalı – İçtihatlıHukuk Davalarında İspat Rehberi

(0)
1.150,00TL
Hukuk davalarında, ister davalı taraf ister davacı taraf olsun mahkemeye sundukları bilgilerin doğruluğunu ve kesinliğini mahkemeye inandırmak zorundadırlar. Eğer bu bilgiler, mahkemede hükümsüz sayıl..

Açıklamalı ŞematikPratik Çalışma Kitabı – III, Ceza Hukuku Özel Hükümler

(0)
152,00TL
Açıklamalı Şematik Pratik Çalışma Kitabı serisinin "Ceza Özel Hukuku" başlıklı üçüncü kitabının 19. baskısında; başta 28.06.2022 tarih ve 7413 sayılı Kanun dahil olmak üzere 18. baskıdan sonra gerçek..

Açıklamalı Uygulama ÖrnekleriyleCumhuriyet Savcısının Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararı ve Kararın Denetimi Savcılık Kurumunun Hukuki Statüsü Bağlamında

(0)
640,00TL
Bilindiği üzere, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Cumhuriyet Savcısını, soruşturma evresinin odağı haline getirmiştir. Bu nedenle de, öğretide Cumhuriyet Savcısı soruşturma evresinin imparatoru, süp..

Açıklamalı ve CevaplıBireysel İş Hukuku Pratik Çalışmaları

(0)
200,00TL
Hukuk öğretiminin esası teorik bilgiye dayanmaktadır. Üniversitelerde ilgili alanda kullanılan ders kitaplarının içeriğinin çoğu teorik bilgiye ayrılmıştır. Öğrencilerin, profesyonel yaşama daha iyi h..
Gösterilen: 106 ile 120 arası, toplam: 3816 (255 Sayfa)