Hukuk

Hukuk Kitapları

Grid View:

(360 Örnek Uygulama)Java ile Programlama Java'nın Temelleri – Sınıflar ve Nesneler – Java API

(0)
565,00TL
Gözden geçirilmiş 3. baskısını yapan bu kitap Java'ya giriş niteliğinde olup, hiç programlama bilmeyenlere Java'yı öğretmek amacıyla yazılmıştır. Sisteminize java programlama ortamlarını nasıl..

(361 Soru ve Cevapla)Ücret Ödemelerinin Vergilendirilmesi Maaş, Ücret, Prim, İkramiye, Tazminat, Harcırah, İstisnalar, Yıllık Beyan, Asgari Ücret İstisnası

(0)
420,00TL
Kitap, gördüğü yoğun ilgi sonucunda kısa sürede 4. baskısını yapmıştır. Son yıllarda asgari ücrette yapılan iyileştirmeler neticesinde "maaşlardan alı-nan" vergi ve kesintilerde önemli değişiklikler o..

(6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa Kapsamında)Kadını Şiddete Karşı Koruma Rejimi

(0)
285,00TL
Şiddet, şiddete uğrayan kadınların hakları ve bu hakların temelleri yıllar boyunca tartışılmıştır. Son zamanlarda ülkemizde de İstanbul Sözleşmesi (Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlen..

(Birleşik Krallık, Almanya, ABD, Fransa, İsviçre, Türkiye)100 Soruda Hükümet Sistemleri Teori ve Pratikte Çağdaş Hükümet Sistemleri & Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi

(0)
145,00TL
Kitap, çağdaş hükümet sistemleri ile Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakkında kısa, öz, güncel ve betimleyici bilgileri içermektedir. Akıcı ve anlaşılabilir bir dille kaleme alınan kitapta, öncelikle..

(İİBF, MYO ve Mesleki Sınavlar için)Vergi Hukuku

(0)
230,00TL
Yazar Prof. Dr. Murat BATI'nın Hukuk fakültelerine özel olarak hazırladığı ve kısa sürede 2. Baskısı yapılan "Vergi Hukuku" isimli kitaba, akademisyenlerden gelen yoğun istek üzerine İİBF, MYO, id..

(Karayolu – Demiryolu – Denizyolu – Havayolu)Eşya Taşıma Hukukunda Süreler

(0)
365,00TL
Karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu taşımalarına ilişkin kanun ve uluslararası sözleşmelerin bazılarında bildirim ve dava süreleri zamanaşımı olarak düzenlenirken, bir kısmında ise hak düşürücü..

&#40;Seminer Notları&#41;Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan <br /> Dava ve Sorunlar Nasıl İncelenmelidir&#63; – Yargıç ve Avukatlara –

(0)
165,00TL
TBK. md. 125/l'e göre gecikme tazminatı isteyebilmek için borcun yerine getirilmesinin de istenmesi (sözleşmenin bozulmamış olması) gerekir. APKİS'de, borçlu direnime düşmüşse, alacakl..

&#40;Seminer Notları&#41;Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Dava ve Sorunlar Nasıl İncelenmelidir&#63; – Yargıç ve Avukatlara –

(0)
470,00TL
TBK. md. 125/l'e göre gecikme tazminatı isteyebilmek için borcun yerine getirilmesinin de istenmesi (sözleşmenin bozulmamış olması) gerekir. APKİS'de, borçlu direnime düşmüşse, alacakl..

"Hukuk Bilimine Katkı Olarak"Hukuk Eğitimi ve Öğretimi Cilt: III &#40;Pratik Çalışma &#40;Sınav&#41; Olayı Çözümüne Hakim On İki Hukuk Metodolojisi İlkesi&#41;

(0)
150,00TL
Modern hukuk eğitiminin (ve öğretiminin) süreçleri ve bu eğitime (öğretime) hakim temel ilke ve esasları, modern hukukçu yetiştirme amacına uygun olarak belirlenmesi gerekir. Hukukçu m..

"Hukuk Bilimine Katkı Olarak"Hukuk Teorisi Cilt: 1

(0)
660,00TL
Hukuk teorisinin ayrı bir temel disiplin olarak incelenmesi mukayeseli hukukta son yıllarda gerçekleştirilmektedir. Türk hukukunda ise hukuk teorisi, hukuk felsefesinin veya hukuk metodolojisinin için..

.NET ve Mobil Teknolojileri

(0)
205,00TL
Günümüzde teknolojinin çok hızlı değişmesiyle birlikte mobil cihazlar ve cep telefonları günlük hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yer almıştır. Bu kitapta, Visual Studio 2003 veya Visual Studio 200..

100 BaşlıktaSoruşturma Evresi 8. Yargı Paketi Değişiklikleri İşlenmiştir.

(0)
495,00TL
Kitap, gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 15. Baskısını yapmış olup, kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak adlandırılan son değişiklikleri de içermektedir. Bu çalışma; yayınlandığı tarihten itibaren binle..

100 BaşlıktaSoruşturma Evresi Nisan 2022 Son Değişikliklere Göre Güncellenmiştir

(0)
250,00TL
Kitap, isminden de anlaşılacağı üzere ceza muhakemesinin ilk evresi olan "soruşturma" kısmını "avukat" odaklı ele alıp, 100 başlıkta toparlamıştır. Ele alınan başlıklar, en önemli ve temel konular olu..

100 Soruda Cinsel Taciz Suçu 2022–2023 Yargıtay ve BAM Kararları Işığında

(0)
415,00TL
Cinsel taciz suçu yapısı gereği genellikle zor delil elde edilen ve ispatı kolay olmayan bir suçtur. Mezkûr suç aynı zamanda hakaret, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişilerin huzur ve sükununu bozma,..

100 Soruda Tapu Tahsis Belgesi

(0)
285,00TL
2981 sayılı yasanın; 3Z90-3360 sayılı yasalar ile değiştirilmesinden sonra 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, devamında da 6639 ve 7139 sayılı yasalarla getirile..
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 4040 (270 Sayfa)