Kitap

Kitap

Grid View:

AçıklamalıKöy Kanunu, Köy İdaresi Hakkında Bilgiler

(0)
455,00TL
Günümüzde nüfusumuzun önemli bir bölümü kırsal kesimde yaşamını sürdürmektedir. Anayasamızın ifadesiyle bu yurttaşlarımızın müşterek mahalli ihtiyaçları köy idaresini oluşturan köy kamu tüzel kişilikl..

Açıklamalı– İçtihatlı 4483 ve 2547 Sayılı Kanunlara GöreKamu Personeli Ceza Soruşturma Usulü

(0)
800,00TL
1982 Anayasasının kamu hizmeti görevlilerinin görev ve sorumluluklarını düzenleyen 129'uncu maddesinin son fıkrasında "memurlar ve diğer kamu görevlileri" hakkında işledikleri iddia edilen suçları..

Açıklamalı–İçtihatlıTasarrufun İptali Davası ile Muvazaa Davası ve Karşılaştırılması

(0)
490,00TL
Kanun koyucu, borçlunun hacizden veya iflasın açılmasından önceki bir tarihte mal varlığında bulunan hakları veya değerleri mal varlığından çıkarmış olması halinde elinde aciz vesikası bulunan alacakl..

Acil Durum Yönetimi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve OHSAS 18001 ve ISO 14001 Uyumlu

(0)
110,00TL
İlk üç baskının kısa sürede tükenmesi üzerine kitap, gözden geçirilmiş ve güncellenmiş 4. baskısını yapmıştır. Eser, Acil Durum Yönetim Uzmanı ve OHSAS Baş denetçisi Tayfun ÖZDİKMEN'nin, ABD'd..

Adalet Heykeli 30 cm Bronz

(0)
250,00TL
Tüm dünyada hukukun evrensel simgesi haline gelmiş olan Themis heykeli, pek çok şehirde adliye binalarının önünde, ziyaretçilere ve çalışanlara hukukun temel ilkelerini hatırlatmak için yer alır. Başı..

Adalete Erişim

(0)
495,00TL
Bu kitapta, Türk hukukunda adalete erişimin temel konularını, sistemini, teşkilatlanmasını, işleyişini ve sorunlarını incelemek ve dezavantajlı grupların bu kapsamdaki yerini ortaya koymak amaçlanmışt..

Adi Ortaklığın Yönetimi ve Temsili

(0)
280,00TL
Adi ortaklık, herhangi bir yasal prosedüre bağlı olmadan kolaylıkla kurulup, sona erdirilebilen ve bu sebeple uygulamada sıklıkla karşımıza çıkan bir ortaklık çeşididir. Birden fazla kişinin ortak ama..

Adi Ortaklıkta Çıkma ve Çıkarılma

(0)
760,00TL
Adi Ortaklıkta Çıkma ve Çıkarılma, daha önce bağımsız bir çalışmaya konu edilmemiş olup, öğretinin konuya ilgisi ne yazık ki makale düzeyinde kalmıştır. Adi ortaklıkta çıkma ve çıkarılmanın 6098 sayıl..

Adi Ortaklıkta Temsil – Borçlar Hukuku Monografileri –

(0)
285,00TL
Adi ortaklık, ortaklık faaliyetlerinin yürütülmesinde tanınan esnek yapı, basit bir şekilde kurulması vb. sebeplerle uygulamada en çok tercih edilen ortaklık türünü teşkil etmektedir. Ayrıca adi ortak..

Adi Ortaklıkta Yönetim ve Temsil

(0)
280,00TL
Adi ortaklık, ortaklıklar hukukunda ortaklığa dair esasları belirleyen temel ortaklık tipidir. Adi ortaklık, genellikle emredici hükümlerden ziyade düzenleyici hükümlerle düzenlenen, tüzel kişiliği bu..

Adi Ortaklıkta Yönetim ve Temsil

(0)
570,00TL
Adi ortaklık kökeni çok eski olan ve uygulamada çok karşılaşılan bir ortaklık modelidir. Adi ortaklık mekanizmasını tam olarak yorumlayabilmek için sadece kanundaki adi ortaklık hükümlerini incelemek ..

Adil Yargılamayı Etkilemeye<br />Teşebbüs Suçu – Ceza Hukuku Monografileri –

(0)
350,00TL
Toplumun adli olaylara duyduğu ilgi sonucu yazılı, görsel ve/veya işitsel medya organları adli olaylara haber bültenlerinde oldukça geniş yer ayırmaktadır. Ayrıca adli haberler sosyal medya ortamların..

Adil Yargılanma Hakkı Boyutuyla Ceza Muhakemesi HukukundaHakimin Davaya Bakamaması ve Reddi

(0)
580,00TL
İnsan türünün en güzel icatlarından biri olan adalet; devletin, güvenliğin, huzurun ve barışın temelidir. Adaletin sağlanması ise, ancak ve sadece, bağımsız, tarafsız, özgür ve yeterli güvencelere sah..

Adil Yargılanma Hakkı ÇerçevesindeYabancılara ve Yurt Dışındaki Kişilere Yapılan Tebligat

(0)
515,00TL
Güncel mevzuat dikkate alınarak hazırlanan ve üç bölümden oluşan kitabın birinci bölümünde; adil yargılanma hakkı, adil yargılanma hakkının tebligat hukukuyla ilişkisi, tebligatın adil yargılanma hakk..

Adım Adım UygulamalıROS ile Robot Programlama &#40;Robot İşletim Sistemi&#41; Kavram – Tasarım– Uygulama

(0)
240,00TL
Eser, her biri konusunda uzman, robot programcılığı konusunda çalışmaları olan ve bu konuda Ar-Ge çalışmaları yapan yazarlar tarafından hazırlanmıştır.Kitapta, Ros (Robot Operatigin System) pr..
Gösterilen: 166 ile 180 arası, toplam: 3903 (261 Sayfa)