Kitap

Kitap

Grid View:

Açıklamalı ve İçtihatlı İş Güvencesi ve İşe İade Davaları İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk

(0)
635,00TL
Kitapta, iş güvencesi kavramı, iş güvencesinin uluslararası gelişimi özellikle İLO Sözleşmesi ele alınmıştır. Daha sonra iş güvencesinin Türkiye'deki gelişimine özet olarak ele yer verilmiştir. 48..

Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerleİpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi

(0)
1.470,00TL
Kamuoyunda 3. yargı paketi olarak bilinen 05 Temmuz 2012 tarihli Kanun İcra ve İflâs Kanununda değişikler meydana getirmiştir. Bu Kanunla icra inkar tazminatları yüzde yirmiye indirilmiştir. Ayrıca 63..

Açıklamalı ve İçtihatlıİdari Yargılama Usulü Kanunu (Vergi Yargılaması Dahil)

(0)
142,00TL
Bu eser, idare ve vergi hukukçularından oluşan geniş bir ekip tarafından kaleme alınmıştır. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun her bir maddesi, doktrin ve yargı kararları ışığında, hem i..

Açıklamalı ve ÖrnekliGenel Muhasebe Çift Taraflı Kayıt Sisteminin Temelini Kavramaya Yönelik Uygulamalı Anlatım

(0)
145,00TL
Muhasebe alanındaki son değişiklikleri (e-fatura, e-defter vb..) içerecek şekilde genişletilmiş 7. baskısını yapan kitap, yazarın uzun yıllar MYO'larda "Genel Muhasebe" konusunda verdiği d..

Açıklamalı – GerekçeliBilgi Edinme ve Dilekçe Hakkı

(0)
550,00TL
24.04.2004 tarihinde yürürlülüğe giren Bilgi Edinme Hakkı Kanununda, demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını k..

Açıklamalı – GerekçeliDevlet Memurları Kanunu

(0)
95,00TL
Genel ve katma bütçeli kurumlar ve özel idareler yanında belediyeler ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda çalışan memurlar hakkında uygulanan 657 sayılı..

Açıklamalı – İçtihatlı (Soru ve Cevaplı)Kentsel Dönüşüm Kanunu ve İlgili Mevzuat Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun

(0)
700,00TL
Güncellenerek ve genişletilerek 8. baskısı hazırlanan kitap, Kamuoyunda kısaca "Kentsel Dönüşüm" diye adlandırılan, "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" u açıklamakta, afet r..

Açıklamalı – İçtihatlı Boşanmada Mal ve Paraların Paylaşımı

(0)
265,00TL
Son zamanlarda boşanma davaları eskinin klasik boşanma davaları dışına çıkmış ve davaların ağırlık merkezi mal rejimi tasfiyesine yönelik olmuştur. Eşler arasında 4721 sayılı Kanunun mal rejimine iliş..

Açıklamalı – İçtihatlı Tüm YönleriyleBono – Poliçe – Çek

(0)
1.545,00TL
5. Baskısını yapan ve 14.12.2009 tarihli 5941 sayılı Yeni Çek Kanunu Değişikliklerinin de işlendiği güncellenmiş çalışma açıklamalı ve içtihatlı olarak hazırlanmıştır. Kitapta, bono, poliçe ve çekin u..

Açıklamalı – İçtihatlı ve Örnek Dilekçelerleİmar Davaları Rehberi

(0)
700,00TL
Çalışma, imar hukukuyla ilgilenen belediye personeli, hukukçular, akademisyenler, avukatlar ve hâkimler için imar mevzuatı kapsamında açılabilecek davaların tüm yönleriyle incelenmesi açısından kaynak..

Açıklamalı – İçtihatlı ve Örnek Dilekçelerleİmar Davaları Rehberi

(0)
1.365,00TL
Çalışma, imar hukukuyla ilgilenen belediye personeli, hukukçular, akademisyenler, avukatlar ve hâkimler için imar mevzuatı kapsamında açılabilecek davaların tüm yönleriyle incelenmesi açısından kaynak..

Açıklamalı – İçtihatlı – Sorun ÇözümlüBelediye Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunu

(0)
1.740,00TL
Anayasa'mıza göre mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, ..

Açıklamalı – İçtihatlı – Sorun ÇözümlüKamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

(0)
1.750,00TL
-"4734 sayılı Kamu ihale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanununu bir sarraf titizliğiyle açıkladığını fark ettiğim bu kitaptan idare olarak önemli ölçüde istifade ettiğimizi söyleyebili..

Açıklamalı – İçtihatlı – Sorun ÇözümlüKamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu – İhale Sistemini İlgilendiren Tüm Mali Mevzuata Karekod ile Erişim –

(0)
990,00TL
Okuyucularımızın Kitapla İlgili Görüşleri: - "Gönderme nezaketinde bulunduğunuz Açıklamalı Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kitabınızı memnuniyetle almış bulunmaktayım. Bu nedenle..
Gösterilen: 121 ile 135 arası, toplam: 3816 (255 Sayfa)