Kitap

Kitap

Grid View:

6763 ve 7188 sayılı Yasa Değişiklikleri ile Ceza Muhakemesi HukukundaUzlaştırma

(0)
112,00TL
Uzlaştırma kurumu, mağdur haklarının korunması yönündeki gelişmeler neticesinde ortaya çıkan onarıcı adalet anlayışının uygulamalarından biridir. Hepimizin bildiği gibi Anadolu'nun pek çok köyünde..

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa GöreMarka Hakkına Tecavüz ve Hukuksal Korunma Yolları

(0)
475,00TL
Eserde, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) kapsamında marka hakkının nasıl ihlal edilebileceği, ihlal örnekleri, alınacak tedbirler ve açılabilecek davalar ele alınmaktadır. Yayımlandığı..

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa GöreMarka Hakkına Tecavüz ve Hukuksal Korunma Yolları

(0)
172,00TL
Eserde, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve karşılaştırmalı olarak mülga 556 sayılı KHK kapsamında marka hakkının nasıl ihlal edilebileceği, ihlal edildiği durumlar, alınacak tedbirler ile açılabilec..

7416 sayılı Kanunla Değişik 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ÇerçevesindeElektronik Pazaryeri Sözleşmesi

(0)
270,00TL
Elektronik Pazaryeri Sözleşmesi kitabı, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da elektronik pazaryeri kavramına yer verilmeden önce yapılmış olan tez çalışmasının, kavramın ..

80x86 Assembly Dili, Tasarım ve Çevre Birimler Kavram – Tasarım – Uygulama

(0)
575,00TL
Bilgisayar sistemlerinin kullanıcıya bakan yüzü yazılım katmanı olsa da, onun üstünde yer aldığı donanım katmanı ve çevre birimleri ile olan ilişkileri de iyi anlaşılması gereken konulardır.Kitabımızd..

900 SorudaE–Fatura, E–Arşiv Fatura ve E–Defter

(0)
550,00TL
Kitap gördüğü yoğun ilgi sonucunda güncellenmiş 4. Baskısını yapmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından son yıllarda yapılan düzenlemelerle bir çok mükellef için zorunlu hale getirilen e-fatura, e..

99 Soruda Cinsel Suçlar

(0)
675,00TL
Kitapta, 6545, 6763, 7188 sayılı yasa değişiklikleri ile cinsel suçlarla ilgili temel hususlar, akla takılan sorular ve cevaplarına en son Yargıtay kararları ile birlikte cevap verilmiştir. Cinsel suç..

99 Soruda Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu Bölge Adliye Mahkemesi, Yargıtay Ceza Daireleri, Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları ve Olay Değerlendirmeleri

(0)
635,00TL
Kitapta; çocuğun cinsel istismarı, çocuğa yönelik cinsel taciz, reşit olmayanla cinsel ilişki, özel hayatın gizliliğini ihlal, internet yolu ile işlenen cinsel suçlar, siber uşaklaştırma, zorbalık, ço..

A'dan Z'ye Bankacılık Cilt:1 Yasal Mevzuat – Organizasyon – Fonlar

(0)
415,00TL
Tamamen yenilenmiş ve güncellenmiş ikinci baskısı; gelen yoğun istekler sonucunda; daha kolay okunabilmesi, taşınabilmesi ve alınabilmesi için 2 ayrı kitap olarak yayınlanmıştır. Konularında 29 yıl gi..

A'dan Z'ye Bankacılık Cilt:2 Ürün ve Hizmetler – Krediler – İnsan Kaynakları

(0)
410,00TL
Tamamen yenilenmiş ve güncellenmiş ikinci baskısı; gelen yoğun istekler sonucunda; daha kolay okunabilmesi, taşınabilmesi ve alınabilmesi için 2 ayrı kitap olarak yayınlanmıştır. Konularında 29 yıl gi..

A'dan Z'ye PHP SQL, mySQL, mySQLi, PDO, MongoDB 3.4, SQlite, AJAX, XML, SOAP, GD, OOP, Codeigniter 3, LARAVEL 5.3, CURL, IMAP, POP3, REGEX, REST

(0)
765,00TL
A'dan Z'ye PHP kitabı, PHP Programlama dilini öğrenmek isteyen okuyuculara, başlangıç, orta ve ileri düzeyde bilgiler vermeyi amaçlamaktadır. Kitap baştan sona teorik ve pratik bilgileri ekran..

A&#39;dan Z&#39;ye SolidWorks ile Bisiklet Tasarımı<br /> 3D Modelleme ¦ Akış Analizi ¦ Kalıp Tasarımı

(0)
355,00TL
Kitapta yer alan bisiklet tasarımı toplam 216 bileşenden oluşmaktadır. Her bir bileşen uygulamalı olarak detaylı bir şekilde anlatılmıştır.Bu kitapta, SolidWorks 2019 programı kullanılarak bir "Bisikl..

A&#39;dan Z&#39;yeGayrimenkul Değerlemesi ve Finansı UDS Örnek Uygulamaları ile

(0)
600,00TL
Bu kitap gayrimenkul değerlemesinin temel/gelişen kavramlarının aydınlatılmasını ve güncel değerleme sorunlarına UDS'ye (Uluslararası Değerleme Standartlarına) uygun çözümler üretilmesini ..

AB Üyesi Ülkelerde Mali Yönetişim ve Kamu Maliyesinin Performans İlişkisi

(0)
150,00TL
Mali yönetişim, bütçenin planlama, onaylama, yürütme ve izleme aşamalarında geçerli ve etkili olan kural, norm ve kurumlar bütünü olarak ifade edilebilir.Özellikle son yaşanan küresel kriz sonucunda A..
Gösterilen: 91 ile 105 arası, toplam: 4023 (269 Sayfa)