Kitap

Kitap

Grid View:

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ÇerçevesindeBanka Hukuku<br /> Kanun – Alt Düzenlemeler – Uygulama

(0)
180,00TL
Kitap, güncellenmiş 3. Baskısını yapmıştır.Bankalar faaliyet alanı itibariyle ekonomi açısından özel bir yere sahip kurumlardır. Bu nedenle bankacılık sektörü Cumhuriyet'in kuruluşundan günümüze k..

5510 Sayılı Kanun Kapsamındaİsteğe Bağlı Sigortalılık

(0)
320,00TL
Sosyal sigortaların en temel özelliği; sigorta ilişkisini zorunlu olarak kurmasıdır. Yani kişi 5510 sayılı Kanun kapsamında zorunlu olarak sigortalı sayılmayı gerektiren bir işte çalışmaya başlamakla ..

5746 Sayılı Kanun Çerçevesinde Kuruluşlarından Muhasebe KayıtlarınaAr–Ge / Tasarım Merkezleri ve Vergisel Avantajları

(0)
390,00TL
Kitap, 5746 sayılı kanun çerçevesince firmalara sağlanan Ar-Ge ve Tasarım harcamalarına ilişkin teşvik unsurlarından "Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Oluşturma Yoluyla" nasıl yararlanacaklarını açıklamaktadı..

575 Soruda Arabuluculuk Sınavına Hazırlık

(0)
175,00TL
Pek çok uyuşmazlıkta dava şartı haline gelen arabuluculuk kurumu uygulamada önem kazanmış, buna paralel olarak arabuluculuk mesleğine olan ilgi de artmıştır.Yazarın avukat / arabulucu mesleği deneyiml..

575 Soruda Arabuluculuk Sınavına Hazırlık

(0)
140,00TL
İş hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar ile ticari uyuşmazlıklardan sonra tüketici hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda da zorunlu dava şartı haline gelen arabuluculuk kurumu uygulamada önem kazanmış, buna para..

600 Soruda Uzlaştırmacı Sınavına Hazırlık<br />Soru Bankası

(0)
165,00TL
Uzlaştırma uygulanacak suç kapsamının genişletilmesi sonucunda, uzlaştırma kurumu hukukumuz açısından daha da önemli hale gelmiş, bunun için uzlaştırma büroları oluşturulmuş, uzlaştırmacının eğitim al..

6098 Sayılı TBK KapsamındaKonut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmesinin Kiraya Veren Tarafından Sona Erdirilmesi

(0)
295,00TL
Konut ve çatılı işyeri kiraları, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 339 – 356. maddeleri arasında kira sözleşmesinin bir türü olarak düzenlenmiştir. Konut ve çatılı işyeri kirasına ilişkin hüküml..

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun&#39;a GöreTaksitle Satış Sözleşmesi

(0)
310,00TL
Taksitle satış sözleşmesi, ekonomik olarak zayıf konumda olan alıcılara/tüketicilere, peşin para ile alamayacakları birçok şeye, taksitle ödeme yapmak suretiyle kavuşabilme imkânı sağlamanın yanı sıra..

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu&#39;na GöreBorçlar Hukuku Genel Hükümler / Özel Borç İlişkileri

(0)
260,00TL
6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu'na göre temel bilgileri içeren bu kitap, özellikle hukuk fakülteleri dışındaki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında okutulan Borçlar Hukuku dersleri..

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu&#39;na GöreKira Sözleşmesinin Olağanüstü Feshi

(0)
300,00TL
Kitapta öncelikle TBK m. 331'de düzenlenen önemli sebeple fesih hakkı ve fesih hakkının şartları detaylı şekilde incelenmiş Yargıtay, İstinaf ve Yerel Mahkeme kararlarında tespit edilen somut uyu..

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa GöreBirlikte Kefaletin Türleri ve Hükümleri

(0)
340,00TL
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile borçlar hukukunda en önemli değişikliklerin yapıldığı alanlardan biri de kefalet konusu olmuştur. TBK'nın 582/3. maddesi ile, kanunda aksi yönde bir hüküm bulun..

6100 sayılı yeni HMK DeğişiklikleriyleHukuk Mahkemelerinde Görev ve Yetki

(0)
940,00TL
Ülkemizde yargı faaliyeti bir bütün olmakla birlikte bu faaliyetin daha iyi işlemesini temin açısından yargı çeşitli bölümlere ayrılmış ve bu bölümler yargı yolu olarak adlandırılmıştır. Açmayı düşünd..

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 5.Kitap Hükümleri UyarıncaTaşıyanın Sorumluluğu ve Akdedeceği Sorumsuzluk Anlaşmaları

(0)
345,00TL
Borç ilişkisinin doğurduğu en önemli sonuç sorumluluktur. Borç ilişkilerinin sorumluluk doğurduğuna ilişkin genel ilkeyle bağdaştırılamayan ve çalışmanın I. Bölümü kapsamında ilgili Borçlar Kanunu hük..

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu&#39;na GöreHaksız Rekabet Hâlleri ve Buna İlişkin Davalar

(0)
155,00TL
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu md. 54-63'te haksız rekabete ilişkin hükümler düzenlenmiştir. 6102 sayılı Kanun'un haksız rekabete ilişkin hükümleri hazırlanırken, İsviçre'de 1986 yılında ..

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu&#39;na GöreTicaret Hukuku

(0)
585,00TL
Üniversitelerde okutulan Ticaret Hukuku dersleri için ders kitabı olarak hazırlanmış olan bu kitap aynı zamanda mezuniyet sonrasında girilen iş sınavları için de uygun bir kaynaktır. Bu derslerin ve s..
Gösterilen: 61 ile 75 arası, toplam: 3816 (255 Sayfa)