Kitap

Kitap

Grid View:

4458 Sayılı Gümrük Kanunu'na GöreGümrük İşlemleri Mevzuat – Teori – Uygulama – Vergilendirme

(0)
127,00TL
Genişletilmiş ve güncellenmiş 3. Baskısını yapan kitap üniversitelerin Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümlerinde okutulan Gümrük İşlemleri I-II, Gümrük Mevzuatı, Gümrük Uygulamaları, Gümrük Rejiml..

4458 Sayılı Gümrük Kanunu&#39;na GöreGümrük İşlemleri<br /> Mevzuat – Teori, Uygulama – Vergilendirme

(0)
235,00TL
Genişletilmiş ve güncellenmiş 4. Baskısını yapan kitap üniversitelerin Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümlerinde okutulan Gümrük İşlemleri I-II, Gümrük Mevzuatı, Gümrük Uygulamaları, Gümrük Rejiml..

47 Örnek Uygulama ile17025 Laboratuvar Akreditasyonu Yönetim Şartları – Teknik Şartlar

(0)
225,00TL
Mesleği gereği bugüne kadar çok sayıda Deney ve Kalibrasyon laboratuarlarının kuruluşunda, benzer kuruluşların denetlenmesinde / yapılandırılmasında görev alan ve de konu hakkında eğitimler veren AKRE..

4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamı Dışında Kalan İşçiler BakımındanFazla Çalışma

(0)
250,00TL
Bu çalışma; 4857 sayılı İş Kanunu kapsamı dışında kalan iş ilişkilerinde fazla çalışmayı ele almaktadır. İş Kanunu'nun 4. maddesinde sayılan, İş Kanunu'nun uygulanmayacağı haller; deniz taşıma..

4857 Sayılı İş Kanunu UyarıncaFazla Çalışma

(0)
430,00TL
İş hukuku uyuşmazlıklarının çoğunluğu, fesihten sonra fazla çalışma iddiasına dayanmaktadır. Kanunda yer alan tanımın yetersizliği, çalışma ilişkilerinin karmaşık bir hal içerisinde olması da uygulama..

4857 Sayılı İş Kanunu ve Yargıtay Uygulamasındaİş Sözleşmesinin Bildirimli Feshinde Geçerli Sebep

(0)
840,00TL
İş Hukukunun en önemli uygulama alanlarından biri olan iş sözleşmesinin feshi aşaması, özellikle iş güvencesi kurumunun Türk Hukuk sistemine girmesi ile ayrı bir önem kazanmıştır. Zira artık işverenle..

4857 Sayılı İş Kanununa GöreFazla Çalışma

(0)
415,00TL
Eserimizde 4857 Sayılı İş Kanununun 41. maddesinde düzenlenen ve iş sözleşmeleri sona erdikten sonra açılan davaların büyük bir kısmında gündeme gelen fazla çalışma kavramı; koşulları, ispatı, ücret v..

5. Türk – Kore Ceza Hukuku GünleriKarşılaştırmalı Hukukta Ekonomik Suçlar Uluslararası Sempozyumu Tebliğler – C: I – II &#40;2 Cilt Takım&#41;

(0)
1.995,00TL
"Kore Ceza Hukuku Birliği" ile Türk Ceza Hukukçularının müştereken gerçekleştirdikleri "Türk – Kore Ceza Hukuku Günleri" adlı akademik etkinliklerin beşincisi, "Karşılaştırmalı Hukukta EKONOMİK SUÇLAR..

500 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

(0)
195,00TL
İş sağlığı ve güvenliği toplumun genelini doğrudan ilgilendiren ve aynı zamanda ulusal ve uluslararası düzeyde ele alınması gereken çok önemli bir konudur. Gelişmiş toplumların en önemli ve öncelikli ..

500 Soruda İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları İşveren ve İşçinin Başucu Kitabı

(0)
196,00TL
Ülkemizde her hanede mutlaka bir işçi veya bir işveren vardır. Haliyle toplumumuzun büyük çoğunluğunu oluşturan işçi-işveren kesiminin hakları ve sorumlulukları gün geçtikçe daha da önem kazanmaktadır..

500 Soruda İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları İşveren ve İşçinin Başucu Kitabı

(0)
85,00TL
Ülkemizde her hanede mutlaka bir işçi veya bir işveren vardır. Haliyle toplumumuzun büyük çoğunluğunu oluşturan işçi-işveren kesiminin hakları ve sorumlulukları gün geçtikçe daha da önem kazanmaktadır..

5237 Sayılı TCK&#39;daUyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları

(0)
455,00TL
Kitapta, günümüzün yaygın suçlarından olan ve sosyal bakımdan rehabilitasyonu da gerektiren uyuşturucu suçlarına ilişkin, madde gerekçelerine, açıklamalarına, Yargıtay kararları ile uyuşturucu ve uyar..

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu&#39;nda Yer Alan Ekonomik SuçlarEkonomi Ceza Hukuku &#8211; İkinci Kitap: Özel Hükümler

(0)
790,00TL
Küreselleşen dünyada sermayenin serbest dolaşımı, dijitalleşmeye bağlı olarak ekonomik faaliyetlerin sınıraşan karakterinin belirgin hale gelmesi, dar ve geniş anlamda ekonomik suçların daha çok işlen..

5355 Sayılı Kanun IşığındaYerel Yönetim Birlikleri Kurumsal ve Yasal Bir İnceleme

(0)
175,00TL
Başta mali sorunlar olmak üzere birden çok problem ile karşı karşıya olan yerel yönetimler, söz konusu sorunların üstesinden gelebilmek adına bir araya gelerek yeni bir kamu tüzel kişiliğini meydana g..

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ÇerçevesindeBanka Hukuku Kanun – Alt Düzenlemeler – Uygulama

(0)
92,00TL
Bankalar faaliyet alanı itibariyle ekonomi açısından özel bir yere sahip kurumlardır. Bu nedenle bankacılık sektörü Cumhuriyet'in kuruluşundan günümüze kadar günün koşullarına göre sürekli revize ..
Gösterilen: 46 ile 60 arası, toplam: 3816 (255 Sayfa)