Kitap

Kitap

Grid View:

16. UluslararasıAnadolu Adli Bilimler Kongresi 3 – 5 Haziran 2022

(0)
630,00TL
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ve Adli Bilimciler Derneği tarafından, 3 - 5 Haziran 2022 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen 16. Uluslararası A..

1958 Fransız Anayasasında Kanun Anlayışı Kanunun Genelliğinden "Sınırlı–Tahsisli Kanun"a Geçiş

(0)
170,00TL
Fransa'da geleneksel kanun anlayışı felsefi köklerini Rousseau'nun genel irade öğretisinde bulmaktadır. 1789 Bildirisinde genel iradenin ifadesi olarak tanımlanmış ve ardından gelen anayasalar..

1982 Anayasasına Göre Kamu Personel Rejimi

(0)
255,00TL
Çalışma, 1982 Anayasası ile kurulan kamu personel rejimini anayasal sınırlar içerisinde incelemek amacını taşımaktadır. Rejimin özü, Anayasa'nın kurallarında yatmaktadır. Eserde, anayasal kurallar..

2010 Anayasa Değişiklikleri Çerçevesinde Yargı Bağımsızlığı

(0)
280,00TL
Gündemdeki Anayasa değişikliği ile, Anayasa Mahkemesi ve HSYK'nın değişecek olan yapısı çok sayıda tartışmayı beraberinde getirmiştir. Fakat maalesef gündem ağırlıklı olarak siyasi tartışmalarla k..

21. Yüzyılda Asya – Pasifik Bölgesel Politikalar – Uluslararası Sorunlar – Yeni Aktörler

(0)
455,00TL
21. Yüzyılda Asya - Pasifik kitabımız bölgeye ve bölge ülkelerine ilişkin gelişmelerin izini süren güncel ve tarihi araştırmaları kapsamaktadır. Bu çalışma devletlerarası ikili ve çok-taraflı ilişkile..

21. Yüzyılda Avrupa Riskler, Fırsatlar, Yeni Politik Tartışmalar

(0)
345,00TL
Her bir bölümü farklı disiplinlerden gelen akademisyenler tarafından kaleme alınan bu kitapta, Avrupa Bölgesi makro ölçekte ve kendi iç dinamikleri ile ele alınmıştır. Avrupa Bölgesi, Avrupa Birliği&#..

21. Yüzyılda Devlet ve Kamu MaliyesiUluslararası Maliye

(0)
170,00TL
Gördüğü yoğun ilgi sonucunda 4. Baskısını yapan kitap, içeriği itibariyle üniversitelerin İ.İ.B.F., Siyasal Bilgiler ve İktisat Fakültelerinde gerek lisans (çoğunlukla Uluslararası Maliye adıyla&#..

21. Yüzyılda Latin Amerika<br /> Siyaset– Ekonomi– Toplum

(0)
445,00TL
Yüzyıllarca Avrupalı güçler tarafından sömürülen Latin Amerika, 19. yüzyılda başlayan bağımsızlık sürecinin ardından bu kez Amerika Birleşik Devletleri'nin hegemonyası altına girmiştir. Sömürge dö..

21. Yüzyılda Orta Doğu Bölgesel Politikalar – Uluslararası Sorunlar – Küresel Aktörler

(0)
280,00TL
Her bir bölümü, uluslararası ilişkiler alanında bilimsel çalışmalara sahip akademisyenler tarafından kaleme alınan bu kitapta, Orta Doğu makro ölçekte değerlendirilmiş, Orta Doğu’daki siyasi dinamikle..

21. Yüzyılın İlk Finansal Krizi Subprime Mortgage Krizi

(0)
140,00TL
Ekonomilerde ortaya çıkışı istenmeyen bir durum olmasına rağmen, dünyada hem gelişmiş hem de gelişmekte olan çok sayıda ülkede defalarca finansal kriz yaşanmıştır. Yirmi yüzyıldan beri yaşanan en büyü..

250 SorudaKoronavirüs &#40;Covid–19&#41; Sürecinde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 7226, 7243, 7244, 7252 ve 7316 sayılı Kanunlara Göre "Koronavirüs ve Çalışma Hayatı"

(0)
405,00TL
Gördüğü yoğun ilgi üzerine, kısa sürede 3. baskısını yapan kitap, uzun yıllar iş ve sosyal güvenlik hukuku konularında çalışmalar yapan, akademik çalışmaları yanında uygulamaya dönük birikimini ulusal..

3 Temmuz Sözde Şike Hukuku

(0)
205,00TL
Kitap ve makalelerimde her zaman belirttiğim bir husus vardır; yargı, siyasete ve sosyal hayata yön verme aracı değildir, yargı adaletin eşit olarak dağıtılabilmesi için vardır. Yargıyı siyasete ve so..

355 Soru ve Cevapla Ücret Ödemelerinin Vergilendirilmesi Maaş, Ücret, Prim, İkramiye, Tazminat, Harcırah, Asgari Ücret İstisnası

(0)
148,00TL
Kitap, işverenler tarafından milyonlarca çalışana yapılan Maaş, Prim, İkramiye, Tazminat, Sigorta, Harcırah gibi onlarca farklı ödemenin vergilendirilmesini, teorik bilgilerden çok, uygulamacıların an..

3ds Max &#40;2. Kitap&#41; MassFX – FumeFX – Kaplamalara Giriş

(0)
455,00TL
3ds Max kitabının yayınlanmasından sonra, gerek yayınevine, gerekse kitabın yazarlarına gelen e-postalar ve öğrencilerinden gelen istek ile, 3ds Max konusunda ileri seviye konuların yer aldığı, böylec..

40 Soruda Yapı Kullanma İzni &#40;İskan Belgesi&#41;

(0)
310,00TL
Yapı kullanma izninin dört işlevi bulunmaktadır: Yapı; imar planı, imar yönetmeliği, inşaat izni ve imar mevzuatına göre yapılmıştır. Yapı tamamlanmıştır. Yapının; Fen ve sağlık açısından kullanılması..
Gösterilen: 31 ile 45 arası, toplam: 4023 (269 Sayfa)