Kitap

Kitap

Grid View:

Yeni TTK, TBK, HMK ve Çek Kanununa Göre Öğretide ve UygulamadaKıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali En Son Mevzuat Değişiklikleri ve Yargıtay Kararları Işığında

(0)
455,00TL
Bu çalışma ile "Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali" konusu, hem teorik hem de uygulamaya dönük ve ayrıntılı bir şekilde irdelenerek, Ticaret Hukuku kürsülerinde görev yapan araştırmacılara, fakültelerde..

Yeni Türk Borçlar Kanunu'na GöreSatış Mal Değişimi ve Bağışlama Sözleşmeleri

(0)
305,00TL
6098 sayılı (yeni) Türk Borçlar Kanunu Satış–Mal Değişimi ve Bağışlama sözleşmeleri konusunda, 818 sayılı (eski) Borçlar Kanunu'na göre önemli yenilikler içermektedir. Bu yenilikle..

Yeni Türk Ceza KanunundaKamu Görevlisine ve Adliyeye İlişkin Suçlar

(0)
680,00TL
Kitapta kamu görevlisi kavramının kimleri kapsadığı işlenmekle birlikte, her suç maddesi sırasıyla, suçun bütün öğeleri gözetilerek ve ayrıntılı olarak açıklanmaya çalışılmıştır...

Yeni Türk Medeni HukukununEşya Hukukuna İlişkin Hükümler

(0)
905,00TL
Kitabın konusu, Türk Medeni Kanununun dördüncü kitabını oluşturan Eşya Hukuku'dur. Eşya Hukuku Mülkiyet, Sınırlı Ayni Haklar, Zilyetlik ve Tapu Sicili, başlıklarını taşıyan üç kısımdan oluşmaktadı..

Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göreİşlem Denetçisi ve Sorumluluğu (Niteliği, Görevleri, İşlem Denetçisi ve Denetçinin Sorumluluğu)

(0)
385,00TL
2000'li yıllara hepimizi derinden etkileyen şirket ve banka yolsuzlukları ile girdik. Yeni Türk Ticaret Kanunu (YTK), bu acı sürecin tecrübesi olarak şirketlerin kuruluşu, denetimi, sermay..

Yeni Türk Ticaret Kanununun İş Dünyasına Etkileri

(0)
500,00TL
Aralık 2012 tarihinde İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen "Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun İş Dünyasına Etkileri" konulu sempozyum, iş dünyasının çeşitli aktörlerini bir ara..

Yeni Ürün Geliştirmede İnovasyon (Yeni Ürün İnovasyonu)

(0)
180,00TL
Kitap, gördüğü yoğun ilgi sonucunda, gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 3. Baskısını yapmıştır.Yeni ürün geliştirmede inovasyon (Yeni ürün inovasyonu), "artımsal ve radikal inovasyon boyutları..

Yeni Vakıflar Hukuku Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Yeni Vakıflar

(0)
465,00TL
Kitap, sayıları hızla artan yeni vakıfların kurucuları, yöneticileri, çalışanları için aranan bir dayanak kitap olma özelliğini taşımaktadır. Kitapta vakıfların kuruluşları, yönetim ve denetimleri, ma..

Yeni Vakıflar Hukuku Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Yeni Vakıflar

(0)
350,00TL
Kitap, sayıları hızla artan yeni vakıfların kurucuları, yöneticileri, çalışanları için aranan bir dayanak kitap olma özelliğini taşımaktadır. Kitapta vakıfların kuruluşları, yönetim ve denetimleri, ma..

Yeni Yerel – Bölgesel Gelişmeler IşığındaYerel Yönetimler

(0)
315,00TL
Yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemine Göre tamamen yenilenmiş 5. baskısını yapan kitap, yazarın uzun yıllar üniversitelerde "Kamu Yönetimi" ve "Yerel Yönetimler" konularında verdiği derslerinin notlarından,..

Yerel Siyaset Yazıları

(0)
225,00TL
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında yardımcı kaynak olarak yararlanılan ve kısa süre içerisinde tükenerek 2. baskısı yapılan kitap, yazarın, aylık çıkan Yerel Siyaset Dergisi'nde yayınlanan y..

Yerel Yönetimlerde Güncel Sorunlar ve Tartışmalar Yerel Demokrasi – Sosyal Belediyecilik – Reform

(0)
240,00TL
Hem dünyada yerel yönetimler alanında yaşanan teorik ve pratik gelişmeler hem de yirminci yüzyılın ortasından ve son çeyreğinden beri yaşanan yönetim anlayışındaki değişmeler ülkemizdeki yerel yönetim..

Yerel Yönetimlerde Performans Ölçümü Teori ve Türkiye Uygulaması

(0)
160,00TL
Bu kitapta, özel sektördeki başarılı uygulama örneklerinin ardından kamu kesimi için de önemli bir konu olan performans ölçümü, yerel yönetimler açısından ele alınmaktadır. Türkiye'de küçük ve ort..

Yetkisiz Hekimlik Suçları (1219 Sayılı Kanun m.25 ve m.41)

(0)
280,00TL
Tıbbi müdahalelerde yetki, tıbbi müdahalenin hukuka uygunluk şartlarından bir tanesidir. Bu şartın yokluğu tıbbi müdahaleyi hukuka aykırı hale getireceği gibi yetkisiz hekimlik suçunu da oluşturmaktad..

Yolsuz Tescilden KaynaklıTapu İptali – Tescil ve Düzeltme Davaları (Dava Dilekçesi Örnekleri Ekli)

(0)
955,00TL
Uygulamada en çok görülen dava türlerinden biri yolsuz tescil nedeniyle açılan tapu iptali ve tescil davalarıdır. Çünkü geçerli bir hukuki sebebe (gerçek hak durumuna) dayanmayan veya hukuki s..
Gösterilen: 3811 ile 3825 arası, toplam: 3903 (261 Sayfa)