Kitap

Kitap

Grid View:

Yorumluyorum – 9

(0)
315,00TL
Yorumluyorum–9 adlı eser; Anayasa , Ceza Hukuku, Ceza Yargılaması, Güncel, İnfaz Hukuku, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi olmak üzere altı ana başlıktan oluşmaktadır. Her bir ana başlık altındaysa bi..

Yükseköğretim Ceza ve Disiplin Soruşturması Yönetici – Personel – Öğrenci

(0)
238,00TL
Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının yönetici, öğretim elemanı ve memurlarının görevlerinin genel idareden farklı özellikler taşıması, bunlara ilişkin adli ve idari soruşturma ..

Yükseköğretim Ceza ve Disiplin Soruşturması Yönetici – Personel – Öğrenci

(0)
520,00TL
Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının yönetici, öğretim elemanı ve memurlarının görevlerinin genel idareden farklı özellikler taşıması, bunlara ilişkin adli ve idari soruşturma ..

Yükseköğretim Ceza ve Disiplin Soruşturması Yönetici – Personel – Öğrenci

(0)
655,00TL
Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının yönetici, öğretim elemanı ve memurlarının görevlerinin genel idareden farklı özellikler taşıması, bunlara ilişkin adli ve idari soruşturma ..

Yükseköğretim Kanunu

(0)
110,00TL
Üniversitelerde görev yapan akademisyenler, öğretim ve araştırma görevlilerinin hak ve yükümlüklerinin yer verildiği kanun metnine en güncel hali ile bu kitapta bulabilirsiniz...

Yunanistan PerspektifindenKıbrıs Sorunu

(0)
265,00TL
Bu çalışmada, Yunanistan'ın ve Kıbrıs Rumlarının perspektifinden Kıbrıs sorunu anlatılmaktadır. Türk dış politikasının en önemli konularından birini oluşturan Kıbrıs sorununun daha iyi anlaşılabil..

Yunanistan'daki Müslüman Türk Azınlığın Din ve Vicdan Özgürlüğü (Başmüftülük ve Müftülükler Sorunu)

(0)
420,00TL
Avrupa Birliği üyesi olan Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesinde, bazı sorunlar olduğu, yaşandığı bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, bu sorunlara ışık tutmak ve çözüm önerileri geliştirmek olup ken..

Yüz Defa Ölen Adam Bilim Tarihinden İnsan Manzaraları

(0)
235,00TL
Bilimsel keşifler hangi tarihsel şartlar altında gerçekleşti? O bilim insanları özel hayatlarında hangi trajedileri yaşadılar? Hangi tesadüfler tarihin akışını değiştirdi?Üniversite fizik ..

Zaman Yönetimi

(0)
280,00TL
İş yapma ve katma değer yaratma kaygısı olan biri için zaman kıtlığı önemli sorunlardan biridir. Yoğun iş hayatı, sorumluluklarla yüklü özel hayat, zamanın önemli bir kısmının israf edilmesine neden o..

Zaman Yönetimi Öz Yönetim – Zaman Tuzakları – Zaman Yönetim Teknikleri

(0)
185,00TL
Kitap, uzun yıllar üniversitelerde "Zaman Yönetimi" dersini anlatan, çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda yönetici ve çalışanlara "Zaman Yönetimi" konulu eğitimler veren yazarın notlarından ve mesleki te..

Zamanaşımı Def'i

(0)
250,00TL
Zamanaşımı ile ilgili olarak uygulamada karşılaşılan birçok konu ve sorunun ele alınıp incelenmesi ve çözüm yollarının gösterilmeye çalışılması, ilk defa bu çalışmada söz konusu olmaktadır. Bu bağlamd..

Zemin Mekaniği Laboratuvar Deneyleri ve Çözümlü Problemler

(0)
225,00TL
Bu kitap; İnşaat, Jeoloji, Çevre, Jeofizik Mühendislikleri başta olmak üzere, diğer bazı Meslek Yüksek Okullarının ilgili bölümlerinde okutulan "Zemin Mekaniği" dersine uygun olarak hazırlanmıştır. Ki..

Zimmet Suçu (TCK 247 – 249)

(0)
400,00TL
Bu eser özellikle, uygulamada geniş bir yer tutan basit zimmet, banka zimmeti, kooperatif yöneticilerinin kamu görevlisi gibi yargılanmalarına ilişkin Kooperatifler Kanunu 62/son hükmü, değer azlığına..

Zimmet, İrtikap, Rüşvet ile Görevi Kötüye Kullanma, Direnme, Görevli ve Görev Suçları BAM 6.CD Kapsamındaki Suçlar – 1 (TCK 247 – 266 Maddeler)

(0)
500,00TL
Bu kitapta;TCK 247 ila 266 maddelerinde tanımlanan Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi'nin görevi kapsamındaki suçlara ayrıntılı şekilde yer verilmiştir.Bu nedenle; Zimmet İrtikap Rüşvet ile Gö..

Zorunlu Deprem Sigortası Tazminat Davaları

(0)
270,00TL
Zorunlu Deprem Sigortası, genel olarak, belediye sınırları içinde kalan meskenler için depremin meydana getirdiği maddi zararları karşılamaya yönelik geliştirilmiş bir sigorta sistemidir.Bu davalarda ..
Gösterilen: 3781 ile 3795 arası, toplam: 3816 (255 Sayfa)