Kitap

Kitap

Grid View:

Yargı Kararları ve Özelgeler IşığındaAvukatların Vergilendirilmesi

(0)
135,00TL
Yargı sistemimizin üç ayağından biri ve vazgeçilmez unsurlarından olan, savunma sorumluluğunu yüklenmiş, geçim kaynakları yasa gereği sadece avukatlıkla sınırlandırılmış, ifa ettikleri hizmet kamu hiz..

Yargı Örgütü Hukuku

(0)
160,00TL
Kitap, kuvvetler ayrılığının esas olduğu Türk hukuk sisteminde yargı teşkilatına genel bir bakışın önemli olduğu düşüncesiyle, hukuk fakültelerinde ve adalet meslek yüksekokullarında okutulan yargı ör..

Yargı Sistemi Üzerine Denemeler

(0)
660,00TL
Yargıya Sosyolojik Bakış, Kültürel Kalıplar ve Yargılama, Yargı Reformu, Bütçe ve Yargının Etkililiği, Jürili Yargılama ve Sivil Hâkimler, Makul Süre/Yargılamada Gecikme, Usul ve Demokrasi, Objektifl..

Yargıçların Görüş Ayrılığı SorunuAnayasa Hukukunda Karşı Oy

(0)
310,00TL
Bu kitap yargısal karar alma sürecinde çoğunluk ile azınlık arasındaki görüş ayrılığı sorununa anayasa hukuku perspektifinden bir açılım sunmaktadır. Yargıçlar bugün için değil, geleceğe konuşmak için..

Yargılama ve Takip Giderleri

(0)
540,00TL
Yargılama ve Takip Giderleri kitabında, dava, takip ve diğer yargısal işlerin başlangıcından sonuçlandırılmasına kadarki tüm süreçlerde ilgililer tarafından yatırılacak harçlar, yapılacak masraflar, a..

Yargılama ve Takip Giderleri

(0)
130,00TL
Yargılama ve Takip Giderleri kitabında, dava, takip ve diğer yargısal işlerin başlangıcından sonuçlandırılmasına kadarki tüm süreçlerde ilgililer tarafından yatırılacak harçlar, yapılacak masraflar, a..

Yargıtay Ceza Genel Kurulu Ceza Usul Hukuku Karar Özetleri (2020–2021–2022–2023)

(0)
765,00TL
Tüm Ceza Usul Hukuku uygulamasına yol gösteren, yön veren Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararlarına ulaşma ve aynı tür kararları bir araya getirmedeki güçlük, bazı kararlarda birden fazla konunun incelen..

Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararlarının Değerlendirilmesi (2018–2019)

(0)
705,00TL
20 Eylül 2019 tarihinde Bahçeşehir Üniversitesi'nde yapılan değerlendirme toplantısında sunulan 10 karar ve Ceza Genel Kurulu 2018-2019 döneminde verilmiş olan bazı kararlar incelenmiş...

Yargıtay Ceza Genel KuruluCeza Usul Hukuku Karar Özetleri (2020 – 2021 – 2022)

(0)
380,00TL
Tüm Ceza Hukuku uygulamasına yön veren, yol gösteren Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararlarına ulaşma ve aynı tür kararları bir araya getirmedeki güçlük, bazı kararlarda birden fazla konunun incelenmiş o..

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (2004 – 2005 – 1.2.2006) (Örnek Kararları)

(0)
1.510,00TL
Yargıtay içtihatlarının uygulamaya ışık tuttuğu ve yön verdiği yadsınamaz bir gerçektir. Bu bağlamda Hukuk Genel Kurulu kararlarının ayrı bir önem ve ağırlık taşıdığını söylemek yanlış olmaz. Çünkü bi..

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 10 Yıllık Emsal Kararları

(0)
1.595,00TL
Bu derlemede, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun emsal nitelikteki kararlarına yer verilmektedir. Aynı konuda değişik tarihlerde verilmiş kararlar arasından, olabildiğince yakın tarihleri taşıyanlar ..

Yargıtay İçtihatları IşığındaAdli Yargıda Dava Şartları

(0)
920,00TL
Adli yargı ve yerine göre hüküm bulunmayan hallerde idari yargıda uygulanan temel yasa olan Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun en geniş alanını dava şartları oluşturmaktadır.Bu eserde, bir davanın görü..

Yargıtay Kararları ÇerçevesindeDolandırıcılık Suçu

(0)
172,00TL
Dolandırıcılık suçu; failler tarafından zekice kurgulanmış olan senaryolar ve hileli davranışlarla, mağdur veya mağdurların aldatılarak onlardan menfaat temin edilmesi şeklinde işlenen bir suç tipidir..

Yargıtay Kararları ÇerçevesindeHırsızlık Suçu

(0)
350,00TL
Kişilerin mallarının hukuki yaptırımlarla güvenceye alınması ihtiyacı, yalnızca özel hukukta değil, bir kamu hukuku dalı olan Ceza Hukukunda da düzenlemeler yapılmasını gerektirmiştir. Türk Ceza Kanun..

Yargıtay Kararları ÇerçevesindeUyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları

(0)
1.160,00TL
Tarih boyunca uyuşturucu ve uyarıcı maddeler insan sağlığı ve toplum huzuru için ciddi bir tehlike ve sorun oluşturmuştur. Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin tıbbi zorunluluklar hariç kullanımı hem bire..
Gösterilen: 3736 ile 3750 arası, toplam: 3903 (261 Sayfa)