Arama

Grid View:

(Birleşik Krallık, Almanya, ABD, Fransa, İsviçre, Türkiye)100 Soruda Hükümet Sistemleri Teori ve Pratikte Çağdaş Hükümet Sistemleri & Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi

145,00TL
Kitap, çağdaş hükümet sistemleri ile Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakkında kısa, öz, güncel ve betimleyici bilgileri içermektedir. Akıcı ve anlaşılabilir bir dille kaleme alınan kitapta, öncelikle..

ABD Hukukunda Savcılık Kurumu

475,00TL
Kitap, Türk Ceza Adaleti Sistemine yönelik şikâyet ve verilen hizmet hakkındaki memnuniyetsizlikte savcılık örgütünün rolü nedir sorusuna mukayeseli hukuk çalışması yoluyla bir öneri sunma amacıyla yü..

ABD Modeliyle Karşılaştırmalı OlarakVergi Hukukunda Evden Çalışma

430,00TL
Dördüncü sanayi devrimi olarak bilinen 21. Yüzyıl, bir taraftan dijital dünyaya geçişi başlatmış; diğer taraftan yaşanan salgın hastalıklar nedeniyle pandemi çağı olarak nitelendirilmiştir. Nitekim in..

ABD Ortaklıklar Hukukunun Tasarı Türk Ticaret Kanunundaki Ortaklıklar Hukukuna Etkileri

285,00TL
Halen Tasarı aşamasında bulunan Ticaret Kanunumuzu "Ortaklıklar Hukuku" konusunda ABD Ortaklıklar Hukuku ile karşılaştıran Yazar iki farklı ülkenin bu konudaki hukuk sitemlerini incelemektedir. ABD..

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve ABD Örneği

420,00TL
Ülkemiz açısından yeni bir idari kurum olan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Federal Reserve Board'u inceleyen bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde Kamu Dü..

Savunma Harcamalarında Sayıştay Denetimi Türkiye, ABD, Fransa ve Almanya Uygulamaları

280,00TL
Terörle yoğun mücadele veren Türkiye Cumhuriyeti'nin savunma harcamaları, kamu harcamalarının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu harcamaların denetimi özellikle AB sürecinde kamuoyunda ciddi ..

Türk ve ABD Hukuku BağlamındaMarka Hakkı Edinme Süreci

775,00TL
Marka, geçmişi M.Ö. 7000 yılına dayanan ve ayırt edici işaretleri koruyan sınai bir haktır. Geçmişten günümüze doğru değişime uğramıştır. Çalışmada günümüzde hangi tip işaretlerin marka olarak korunab..

Ulus Devlet ve Federalizm İlişkisi ABD Örneği Üzerinden Bir İnceleme

290,00TL
Bu çalışmada, ulus devlet ve federalizme ilişkin literatürdeki mevcut görüşler detaylı şekilde incelenmiş ve özellikle ana akım çerçevesinde ortaya konulan kavram ve kuramlar yöntemsel açıdan eleştiri..

Uluslararası Hukuk, AB ve ABD Hukuku ile Karşılaştırmalı İş HukukundaCinsiyet Ayrımcılığı Yasağı İlkesinin İstisnaları ve Objektif Haklı Nedenler

280,00TL
Genel olarak veya istihdamda cinsiyete dayalı ayrım yasağı, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kabul edilen uluslar arası belgelerde, 1964’den itibaren ABD’de, 1976’dan itibaren ise AB düzeyinde yasaklan..
Gösterilen: 1 ile 9 arası, toplam: 9 (1 Sayfa)