"Hukuk Bilimine Katkı Olarak"Hukuk Eğitimi ve Öğretimi Cilt: III (Pratik Çalışma (Sınav) Olayı Çözümüne Hakim On İki Hukuk Metodolojisi İlkesi)

"Hukuk Bilimine Katkı Olarak"Hukuk Eğitimi ve Öğretimi Cilt: III (Pratik Çalışma (Sınav) Olayı Çözümüne Hakim On İki Hukuk Metodolojisi İlkesi)

150,00TL
Ürün Kodu: 9789750270628
Stok Durumu: Stokta var
Görüntüleme 636

Ürün Açıklaması

Modern hukuk eğitiminin (ve öğretiminin) süreçleri ve bu eğitime (öğretime) hakim temel ilke ve esasları, modern hukukçu yetiştirme amacına uygun olarak belirlenmesi gerekir. Hukukçu merkezli modern eğitim, bilgide ve beceride iyi, uygulamada başarılı, toplumsal bir hukuk eğitimidir. Hukukçu, tatbiki hukukçu adayı öğrenci de, bu amaca uygun olarak hukuk eğitimi almalı, hukuk öğretimini gerçekleştirmelidir.

Başarılı ve yetkin bir hukukçu, hukuki ve metodik bilgiyi almış ve bu bilgiyi yetenek ve becerisiyle uygulamaya taşıyan toplumsal sorumluluğu üstlenmiş kişidir.

Hukuk eğitimi yedi temel ilke ve esasları dahilinde yapılmalıdır: Hukukun uygulanması, Yargılama (Farazi mahkeme modeli), Karşılaştırmalı hukuk ve çoklu hukuk sistemleri, Hukukun oluşumu: Kanunlaştırma (hukukun tasarımlanarak yaratılması), Dijitalleşme, Açıklama, danışmanlık verme, tartışma ve uzlaşma, Proje tasarlama, uygulama (Hukuk klinikleri modeli).

Hukuki bilgi ve metodoloji bilgisi eğitimi alan hukukçu iyi hukukçudur; hem bilgiye hem de bilgiyi uygulayabilme yeteneğine sahip olan hukukçular ise hem iyi, hem de başarılı hukukçudur.

Hukukçu, modern hukuk öğrenimi aşağıdaki ilke ve esaslara uygun olarak gerçekleşmelidir: Sürekli Düzenli Tekrarla Öğrenim, Farklı Eğitim Şekillerini Birleştirerek Öğrenim, Çalışma Tekniğiyle Öğrenim, Aktif Öğrenim, Düşünerek Uygulamalı Öğrenim, Zaman Planlamasıyla Öğrenim, Örneklerle Öğrenim, Tartışmalı Öğrenim, Sisteme Uygun Öğrenim, Metoda Uygun Öğrenim, Müfredata Uygun Öğrenim, Uygun Materyalle Öğrenim, Derse Katılımla Öğrenim, Ders Materyali ile Öğrenim, Sınavla Öğrenim, Yaşam Boyu Öğrenim, Elektronik Ortamda Öğrenim, Bilgi Ağında Öğrenim.

Hukukçu, hukuku yani dogmatik -pozitif- hukuk ve metod bilgisini, temel hukuk disiplinleri (hukuk teorisi, hukuk felsefesi, hukuki sosyolojisi, hukuk tarihi vb.) yardımıyla hukuk metodolojisi aracılığıyla uygular. Bunun için öncelikle hukuk dogmatik (pozitif) hukuk bilgisini ve metodolojisi bilgisini kendisine mal etmesi gerekir.

Hukukçu, elbette hukuk öğrencisi, eğitimi ve öğretimi süreçlerini ve stratejilerini yukarıdaki ilke ve esaslara göre modellemesi gerekir.

Hukuku ve olayı anlamak için kullandığı metinlerin (belgelerin) doğruluğunu ve güvenirliğini de denetlemesi gerekir.

Hukukçu, kendisine mal ettiği dogmatik (pozitif) hukuk ve metodolojisi bilgisini kullanarak, hukuki uyuşmazlığı çözümünde uyulacak on iki temel metodolojik ilke yardımıyla hukuki uyuşmazlığı çözmelidir. Hukukçu adayı olan Hukuk Fakültesi öğrencisi de pratik çalışma (sınav) olayı hukuki olarak çözebilmesi için bu on iki metodolojik ilkeye uygun hareket etmelidir.

Geleceğin modern hukukçusuna – Hukukçu adayı olan Hukuk Fakültesi öğrencisine- rehber olmak üzere hukuk eğitimi ve öğretimi kitabı Sayın Antalya tarafından hazırlanmıştır.
Bu kitap modern hukukçu adayı Hukuk Fakültesi öğrencilerine ithaf olunur.

Bu kitap modern hukukçu adayı Hukuk Fakültesi öğrencilerine ithaf olunur.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.